Nieuws


Lieve Mensen,
Ruim een jaar geleden heeft u een aantal fantastische bijdragen geleverd aan de bouw van de Kapel van de “Vrouwe Van Alle Volkeren” te Groningen Suriname.

Met uw hulp konden wij de Kapel voor ons aller Moeder Maria afbouwen. En zo konden wij op 23 augustus 2008 de Kapel inzegenen en toewijden aan de “Vrouwe Van Alle Volkeren” voor land en volk door Monseigneur J. Punt.

De positieve ervaringen van gasten afkomstig uit Nederland evenals enthousiaste bedevaartgangers uit de verschillende districten, die zeer graag in de Kapel gedoopt wilden worden, geven aan dat De Heilige Maagd Maria haar werk uitstekend doet. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u voor uw bijdragen aan dit fantastische resultaat nog een keer danken.

Zuster Corry Langemans en Pater Moesai, die naast de werkzaamheden die zij hebben in de parochie “St. Thadeus”, weten zich met hart en ziel in te zetten voor de Kapel. Zo is mij ter ore gekomen dat er dit jaar dertig communicantjes waren bij de Kapel te Groningen (Saramacca). Zeer goed nieuws dus, Ave Maria.

Daarbij is de Kapel van de “Vrouwe Van Alle Volkeren” te Groningen voorzien van een zonnescherm ter bescherming van de beeltenis van de Vrouwe. Daarnaast zijn er banken voor de Kapel geplaatst.

Graag zouden wij thans nog een omheining of mooie beschutting willen plaatsen tussen de Kapel en de begraafplaats aldaar. Dit om het uitzicht te verbeteren betreffende de omgeving van de Kapel. Evenals met het doel ons heiligdom te onderhouden en behouden.

Wederom kom ik met het verzoek om uw medewerking. Onze Pastoor te Groningen Suriname, nu 86 jaar, heeft een diep gekoesterde wens geuit om deze nieuw te plaatsen omheining graag afgebouwd te zien, voordat hij niet meer onder ons is.

Om deze diep gekoesterde wens tot realisatie te brengen en het bedrag hieromtrent te kunnen voldoen, is uw vrijgevigheid nodig door middel van een donatie ten behoeve van de Kapel van de “Vrouwe Van Alle Volkeren” te Groningen (district Saramacca) in Suriname.

Waren er voorheen bij de opening van de Kapel borden geplaatst, met de gebeden, nu zijn zichtbaar, de ingemetselde letters van zowel het “Wees Gegroet” en “Het gebed van de Vrouwe” . Hartelijk dank daarvoor. Wij zouden u zeer erkentelijk zijn als u ons met de realisatie van de nieuwe omheining zou kunnen helpen.

Wij wensen u Gods zegen op elk gebied!
Met vriendelijke groet,
Lucia Neus - Wong-Loi-Sing
Vrouwe Van Alle Volkeren Kapelletje
Groningen/Saramacca/Suriname


                                        
             Vrouwe Van Alle Volkeren Kapelletje te Groningen in Suriname
                ”Een wegkapel, die langs de Oost-West verbinding staat, waar mensen bij Mij
                            mogen zitten of bidden. Ik zal hen begeleiden en helpen!”