Vrouwe Van Alle Volkeren Kapelletje te Groningen in Suriname
                ”Een wegkapel, die langs de Oost-West verbinding staat, waar mensen bij Mij
                            mogen zitten of bidden. Ik zal hen begeleiden en helpen!”