Vrouwe Van Alle Volkeren Kapelletje te Groningen in Suriname
                ”Een wegkapel, die langs de Oost-West verbinding staat, waar mensen bij Mij
                            mogen zitten of bidden. Ik zal hen begeleiden en helpen!”
Beste lezer,

Van harte welkom! Deze site is in het leven geroepen om bekendheid te geven aan het bestaan van het Vrouwe Van Alle Volkeren Kapelletje te Groningen in Suriname, gebouwd ter ere van de Heilige Maagd Maria. Het verhaal hierachter is mooi en bewijst dat er vandaag de dag nog steeds heel bijzondere dingen gebeuren op spiritueel gebied.

Een bescheiden Rooms-Katholieke dame uit Suriname woonachtig in Nederland krijgt  op maandag 15 augustus 2000 om 5:30 uur tijdens meditatie en gebed, steeds dezelfde boodschap of opdracht door: ”Een wegkapel, die langs de Oost-West verbinding staat, waar mensen bij Mij mogen zitten of  bidden. Ik zal hen begeleiden en helpen!” In eerste instantie schrok ze heel erg. Ze onderbrak het mediteren en nam de tijd om alles op een rijtje te zetten. Ze ging na een half uur weer in gebed en hoorde weer precies hetzelfde met een mooie zachte stem, heel rustig. Ditmaal besloot ze in haar gebed tot de Heilige Driëenheid, om zuiverheid te vragen van de boodschap en de stem die ze hoorde.

Ze wist niet wat ze hiermee aan moest. Ze wilde het aan niemand kwijt, bang om voor gek te staan.Het hield haar maanden bezig. Met wie kon ze hier serieus over spreken? Op een gegeven moment liet ze het los, dat wil zeggen er even niet aan denken. Even duurde 5 jaar.

Gebeden en meditaties volgden elkaar op, maar verder niets. Oke, dacht ze, goed zo! Goed zo? Ja want geld om een kapelletje te bouwen had ze niet. Maar vlak voor kerst 2000, was die mooie stem er weer! Ze hoorde dezelfde boodschap en dit keer kwam er ook een tekening door van het kapelletje.“Een kapelletje voor het hele volk van Suriname, want ik ben en wil voor iedereen die moeder zijn, niemand uitgezonderd”.

Hierna volgt er regelmatig telefonisch contact met de priesters Waldi - en Rudi Wong Loi Sing in Suriname. Hun advies was: “veel blijven bidden, hou dit vast”. Op een gegeven moment, na 3 jaar moest ze toegeven dat haar ervaringen serieus moesten worden genomen. Ze begon kleine stukjes te schrijven in haar bijbel en op stukjes papier.

Ze besloot een 2-jarige pastorale studie te volgen om vrijwilliger te worden in de kerk. Door gesprekken op de pastorale, vertelde ze haar verhaal aan de mede-studenten. Daar was een lieve oudere dame bij die zei: “Kind, hier heb je alvast 100 euro voor het kapelletje, zoek de rest bij elkaar en het komt allemaal goed”. Dit gaf haar moed om door te gaan met de bouw van het kapelletje voor de Vrouwe Van Alle Volkeren, de Heilge Maagd Maria. Wonderbaarlijk, spoedig volgden er meer donaties. Ze schreef brieven naar Suriname want er moest een mooi plekje gevonden worden voor de realisatie. En al spoedig werd het stukje grond voor de kapel aangewezen en toegewezen door pastoor Moesai te Groningen, in het district Saramacca. Er volgde een bezoek aan de bisschop van Suriname. En een brief aan bisschop Simonis. Het ging allemaal in een stroomversnelling. De toestemming om te beginnen met de bouw werd gegeven.

In augustus 2008 stond het kapelletje er, kant en klaar, bij de Katholieke Kerk te Groningen, Suriname. Halleluja, prijs de Heer!! Mooi op tijd want Augustus is de feestmaand van de Heilige Maagd Maria in Suriname. Hopelijk zal deze kapel voor iedereen die daar behoefte aan heeft, gevonden worden. Menigeen die van de Oost West verbinding gebruik maakt heeft er al een gewoonte van gemaakt om schietgebedjes te zenden naar de Heer voor en tijdens de reis. Grote delen van de weg zijn lang en eenzaam. Bij autopech of andere narigheden is er niet zoiets als de wegenwacht of zo. Bij een auto-ongeluk kan de ambulance of andere hulp er ook niet terstond aanwezig zijn.

Laat dit verhaal duidelijk maken dat de Here God, de Here Jezus, Moeder Maria en de Heiligen
bezig zijn met de mens. Het was zo, het is zo en het zal zo blijven tot in eeuwigheid!!
Stelt u open voor Hun en uw zegeningen zullen talrijk zijn!

Uiteraard vergt het Kapelletje onderhoud gedurende de komende jaren onderhoud op het juiste moment. Aangezien de nodige middelen uit de goede harten van de mensen moeten komen vragen wij u vriendelijk de behoefte om te doneren de vrije loop te laten indien u zich geroepen voelt daartoe. Wij hebben uw hulp hard nodig voor het voortbestaan van dit kapelletje.

Wij wensen u God’s zegen op elk gebied!

Met vriendelijke groet,
Vrouwe Van Alle Volkeren Kapelletje 
Groningen/Suriname